จังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา

จังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา

ADVERTISEMENT

จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานจังหวัดสตูล 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

2.นักพัฒนาซุมชน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

ADVERTISEMENT

3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร