สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานราชการเฉพาะกิจ 5
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร