สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 4 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สแกนเอกสารส่งมาที่ [email protected] สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"