สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล รับสมัครพนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล รับสมัครพนักงาน

ADVERTISEMENT

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 1 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"