ศอ.บต. รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 22 อัตรา

ศอ.บต. รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 22 อัตรา

ADVERTISEMENT

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับบริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับบริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

4.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับบริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"