สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานราชการเฉพาะกิจ 5
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร