สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร