สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 6 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"