สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการขนส่ง 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร