สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.แพทย์แผนไทย 4 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
3.นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
4.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
8.เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
9.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
10.พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
11.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
12.พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
13.พนักงานบริการ 2 อัตรา
14.พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
15.พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"