จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 38 อัตรา

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 38 อัตรา

ADVERTISEMENT

จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 38 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564

ประกอบด้วย
1.สำนักงานแรงงานจังหวัด 5 อัตรา
2.สำนักงานสวัสดิการและสังคมจังหวัด 5 อัตรา
3.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3 อัตรา
4.สำนักงานแรงงานจังหวัด 5 อัตรา
5.สำนักงานสถิติจังหวัด 5 อัตรา
6.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 5 อัตรา
7.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 5 อัตรา
8.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
รับสมัครวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร