สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 3 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานแรงงาน 3 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร