สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-30 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 5 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครวันที่ 24-30 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"