คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-หากมีประสบการณ์ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการปฏิบัติงานตามรายละเอียดแนบท้าย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"