โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-7 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปทุกสาขา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครวันที่ 5-7 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"