โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-7 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปทุกสาขา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครวันที่ 5-7 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร