โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณ 4 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา รับบัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ADVERTISEMENT

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 โรงพยาบาลปัตตานี รับบัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร