วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 1 อัตรา
-มีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรม ศิลป์(ก่อสร้าง)/ อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา) วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง

2.วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา และต้องสำเร็จการศึกษาด้านศาสนาอิสลามศึกษา ชั้น 7 มูตาวัตซิต หรือชั้น 10 ซานาวี

3.นักการภารโรง 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษก ปัตตานี หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"