สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

2.พนักงานสถาปนิก 1 อัตรา
-ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีสถาปนิก

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น2 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"