ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 2 อัตรา
-มีความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
-เป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลา เมื่อได้รับมอบหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี หมู่1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"