มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกพนักงาน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดศูนย์ภาษา) 1 อัตรา (รับสมัครวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564)
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดงานบริการสุขภาพและส่งเสริมสร้างสุขภาวะ) 1 อัตรา (รับสมัครวันที่ 6-20 ตุลาคม 2564)
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
-หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
-หากเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้กํากับ/ดูแลกิจการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"