วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานบริหารทั่วไป รับสมัครวันที่ 22-29 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา (สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครวันที่ 22-29 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"