มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-วุฒิการศกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร