เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-17 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนงาน 2 อัตรา
-งานสถาปัตยกรรม กองช่าง 1 อัตรา
-งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
-รถยกกระเช้า งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร กองช่าง 1 อัตรา
-รถ 6 ล้อ งานเครื่องจักรกล กองช่าง 1 อัตรา
-มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า),(รถ 6 ล้อ) ได้เป็นอย่างดีและ
ได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

3.นักการ 2 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 รับสมัครวันที่ 8-17 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"