มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิจัยและประมวลผล
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร