ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่า ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์อาหาร ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัครใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"