สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุตสาหกรรม 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"