สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาขีพขันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี้ทางด้านบัญชีบริหารธุรกิจ พาณิขยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิง จากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง
-มีความรู้เกี่ยวกับงานพัสตุและความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"