สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 1-7 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งไปยัง สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 9400 รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"