โรงพยาบาลแม่ลาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลแม่ลาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลแม่ลาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) รับสมัครวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
-มีความรู้ ความสามารถ หรือ ความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
-เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านเกณฑ์ (แบบ สด.43) หรือได้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน รับสมัครวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"