มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครวันที่ 5-19 เมษายน 2564

นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การจัดการสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
– ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 5-19 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"