สสจ. ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สสจ. ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครวันที่ 1-8 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างยืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัตของสภากายภาพบําบัด

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 1-8 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"