คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ADVERTISEMENT

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

ช่องการรับสมัครงาน

สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"