คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รับสมัครวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา
-ภูมิลําเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรความสามารถในการวิจัยอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point และระบบ Internet

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตได้ เช่น SPSS
-หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับสมัครวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สําเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา

ช่องการรับสมัครงาน

สมัครออนไลน์ ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ https://resume.psu.ac.th/

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"