เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"