โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ปริญญาตรี

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-20 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
-เพศชาย
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย

4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย

ADVERTISEMENT

5.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย

6.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทาง กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ชั้น 2 หมู่ที่ 3 40/2 ตำบล มะกรูด อำเภอ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120 รับสมัครวันที่ 14-20 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"