สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เลขที่ 3 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"