สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการกองทุน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงิน และการธนาคาร ทางการจัดการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดปัตตานี ถนนหน้าสงเคราะห์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"