เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-19 มิถุนายน 2567

ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ

1.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ
-ได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
-ไม่จำกัดคุณวุฒิ มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
-ได้รับอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2)

ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป

1.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ
-ได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้

2.คนงาน 3 อัตรา
-มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.นักการ 1 อัตรา
-มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล รับสมัครวันที่ 10-19 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"