สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
-เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานหรือหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"