จังหวัดปัตตานี รับสมัครสมาชิก อส. 57 อัตรา

จังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิก อส. 57 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิก อส.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ 2 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีที่ (1) 2 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองปัตตานีที่ (2) 6 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอปะนาเระที่ (3) 7 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอสายบุรีที่ (5) 6 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอยะหริ่งที่ (7) 3 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอยะรังที่ (8) 9 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอไม้แก่นที่ (9) 2 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอหนองจิกที่ (10) 12 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอทุ่งยางแดงที่ (11) 2 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอกะพ้อที่ (12) 5 อัตรา
สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอแม่ลานที่ (13) 1 อัตรา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองร้อยบังคับการและบริการ หรือกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีที่ 1 รับสมัครวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"