สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 20-27 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เลขที่ 3 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 20-27 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"