วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 2 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 28-31 มีนาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และการคำนวณ
-มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

2.พนักงานขับรถ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
-มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีหากอยู่ในเขตอำเภอเมืองจะได้รับการพิจารณา
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครวันที่ 28-31 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"