โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 27-30 มีนาคม 2566

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปใน สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.เจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน-บัญชี 1 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครวันที่ 27-30 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"