สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี (ประจำตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-บัณฑิตแรงงานประจำตำบลป่าบอน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ณ วันที่รับสมัครสอบ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน / ตำบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารแนวทาง / โครงการได้ด้วยตนเอง

2.บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี (ประจำตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลไม้แก่น ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ณ วันที่รับสมัครสอบ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน / ตำบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารแนวทาง / โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"