สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"