สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 4325) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการวิชาการอย่างน้อย 5 ปี
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(โดย ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน
ประกอบพร้อมใบสมัครงาน)

ADVERTISEMENT

2.นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 4323) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการวิชาการ อย่างน้อย 5 ปี
-มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวิทยุเพื่องานบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(โดย ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน
ประกอบพร้อมใบสมัครงาน)

3.นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 4324) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรด้านบริการวิชาการ อย่างน้อย 5 ปี
-มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(โดย ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน
ประกอบพร้อมใบสมัครงาน)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"