สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 10 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน ได้

2.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชน 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชน ได้

3.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะนาน 5 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจําสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ถนนสวนสมเด็จ อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"