สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยปฏิบัติ​หน้าที่พี่เลี้ยง​ 1 อัตรา
-เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน.) หรือวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
-ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานหรือหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถอยู่เวรประจำอาคารพักเด็กได้ (เข้าเวร-ออกเวร) / สลับกับพี่เลี้ยงคู่เวรประจำอาคารพัก

2.ผู้ช่วยปฏิบัติ​หน้าที่คนสวน 2 อัตรา
-เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน.) หรือวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
-ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงาน หรือหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ผู้ช่วยปฏิบัติ​หน้าที่พัฒนา​สังคม 1 อัตรา
-สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงาน หรือหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"