คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่ 4313) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญารีทุกสาขา
-เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีความรู้ความสามารถและทักษะงานธุรการ งานสารบรรณ และงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
-มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี

2.นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่ 4312) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นที่เกียวข้อง (สำหรับสาขาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นที่เกียวข้อง จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร4313ประกาศรับสมัคร4312ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"