สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 (สพป.ปัตตานี เขต 3) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
2.ครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
3.ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
4.ครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
5.ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เขต 3 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งคล้า อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"